3Synthesebanner.PNG

Ergotherapie

Wat is ergotherapie? 


Ergotherapeuten stellen mensen in staat om (opnieuw) hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet (meer) lukt door lichamelijke of psychische problemen. Dit kunnen eenvoudige handelingen zijn als eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen die te maken hebben met revalidatie na een ongeluk. Het werkterrein van de ergotherapeut is groot. Zo begeleiden ergotherapeuten kinderen die moeite hebben met meedoen op school. Maar ook mensen met beginnende dementie worden door ergotherapeuten getraind om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven leven.