9Synthesebanner.PNG

Volwassenen

Wat is ergotherapie bij volwassenen?
Wanneer een cliënt als gevolg van ziekten, aandoeningen, stoornissen of ongevallen problemen tegenkomt in de dagelijkse bezigheden, helpt de ergotherapeut om de cliënt weer zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Voor de dagelijkse activiteiten die problemen opleveren en die voor de cliënt belangrijk zijn, zal een zo praktisch mogelijke oplossing worden gezocht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan opstaan, aan- en uitkleden, huishoudelijk werk, school of hobby’s. Een ergotherapeut kan ook helpen bij de aanvraag van hulpmiddelen, voorzieningen en (woning)aanpassingen. De ergotherapeut schrijft dan een adviesrapportage aan de zorgverzekeraar of gemeente om aan te tonen dat het betreffende product noodzakelijk is voor de cliënt. Aan de hand van deze rapportage wordt beslist of het hulpmiddel al dan niet (in bruikleen) wordt verstrekt.

Voor wie?
Ergotherapie is bedoeld voor iedereen, die, tengevolge van een ziekte, trauma, over- of onderbelasting, onvolledige of vertraagde ontwikkeling of handicap zijn gewone dagelijkse handelingen niet meer naar wens kan uitvoeren. Ergotherapie helpt bij het oplossen van problemen in de uitvoer van deze dagelijkse activiteiten/bezigheden.

Welke problemen worden behandeld?
De ergotherapeut biedt onderzoek, behandeling, advisering en/of preventie op gebied van onder andere:

1. Zelfverzorging
Problemen bij het aan- en uitkleden, veters strikken, tanden poetsen, wassen, haren kammen, toiletbezoek en eten met bestek.

2. Verplaatsen
Problemen bij lopen, gebruik van openbaar vervoer, rolstoelgebruik, omdraaien in bed, opstaan uit een stoel en het gebruik van hulpmiddelen.

3. Cognitie
Geheugenproblemen, moeite met de dagindeling, problemen met het planmatig uitvoeren van taken.

4. Productiviteit
Beperking i.v.m. het bereiden van maaltijden, opruimen, schrijven, schoonmaken, boodschappen doen, verzorgen van familieleden etc.

5. Ontspanning:
Beperking ondervinden bij het uitoefenen van hobby’s zoals bijvoorbeeld kaarten, sporten, lezen, tuinieren, handvaardigheid en het onderhouden van sociale contacten.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Het samen in kaart brengen van de (on)mogelijkheden in het dagelijkse leven met betrekking tot wonen, werken, (vrije) tijdinvulling.

Vaststellen welke hulp daadwerkelijk noodzakelijk is en wie deze eventueel gaat leveren.

Concrete voorstellen maken van training en begeleiding, om het handelen in het dagelijkse leven te verbeteren en op individuele vraagstellingen aanpassingen te bedenken.

Na verloop van de behandeling vaststellen of de behandeling succesvol was of bijgesteld moet worden.

Effect van de ergotherapiebehandeling
In de praktijk is gebleken dat er grote behoefte is aan de inzet van ergotherapie bij mensen thuis. Ergotherapie draagt bij aan de zelfstandigheid van mensen. Bij (vroegtijdige) inschakeling van de ergotherapeut kan zelfs opname of dagbehandeling in een verpleeghuis of andere zorginstellingen worden voorkomen of uitgesteld. Tevens worden hulpverleners, werkzaam in wijkverpleging, gezinszorg en mantelzorg in hun taak verlicht.

Binnen Synthese zijn de volgende ergotherapeuten werkzaam
•  
Sandy Kock-Mols
•  Frank Hendricx
•  Nathalie van Weersch
•  Claudine Dôhme
•  Lynette Riegman
•  Vera Vanhouwe

Vergoedingen
Ergotherapie wordt op verwijzing van uw (huis)arts vergoed door uw  zorgverzekeraar. Vanuit de basisverzekering heeft u recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Afhankelijk van uw zorgverzekering en uw aanvullend pakket kunnen meer uren ergotherapie vergoed worden. In enkele gevallen is het mogelijk om ergotherapie te vergoeden vanuit het persoonsgebonden budget (PGB). Dit is mogelijk wanneer de ergotherapeutische behandeling benoemd kan worden als activerende- of ondersteunende begeleiding.