Synthesebanner.PNG

Nieuws

Jungle Memory

Jungle Memory werkgeheugentraining

Herkent u uw kind?
- Kan instructies moeilijk opvolgen.
- Is er met zijn/haar gedachten niet bij.
- Het gaat het ene oor in en het andere oor weer uit.
- Zit veel te dromen.
- Let vaak niet op.
- Is snel afgeleid.
- Kan moeilijk beginnen aan taken; is als laatste klaar.
- Haakt vaak af tijdens een taak.
- Vraagt vaak: “Wat moest ik ook al weer doen?”

Uit onderzoek blijkt dat deze kenmerken in veel gevallen gerelateerd zijn aan problemen met het werkgeheugen. Het werkgeheugen blijkt één van de belangrijkste voorspellers van schoolsucces te zijn. Werkgeheugenproblemen hebben dan ook een grote impact op het leren.

Het werkgeheugen is de mogelijkheid om informatie voor een korte tijd vast te houden (on-line) en deze vervolgens te gebruiken in ons denkproces. Het werkgeheugen is te trainen!

Uit verschillende wetenschappelijke studies blijkt dat training van het werkgeheugen een transfereffect heeft naar het kunnen volgen van instructies, richten van de aandacht en het oplossen van problemen zowel bij taal als rekenen. Doordat in de training gewerkt wordt met oefeningen die relevant zijn voor het leren, zijn de effecten op de leerprestaties direct na de training zichtbaar. Uit onderzoek blijkt dat deze effecten na 8 maanden nog steeds aanwezig zijn.

Jungle Memory Werkgeheugentraining is een computerprogramma voor kinderen van 7 tot 16 jaar, waarbij het kind gedurende 8 weken, 4 dagen in de week, ongeveer 10-20 minuten per dag, zelfstandig zijn/haar werkgeheugen traint.

Het kind wordt daarbij aan de zijlijn bijgestaan door een persoonlijke coach, die via internet de verrichtingen van het kind kan volgen en de resultaten met het kind en de ouder(s) kan bespreken. Het is mogelijk om het programma tijdelijk te pauzeren, bijvoorbeeld in het geval van een vakantie.

Voor meer info:
Sandy Kock, gecertificeerd Jungle Memory coach

046- 4754034
s.kock@synthese-geleen.nl

 
______________________________________________________________

Recente cursussen van de ergotherapeuten:
WRITIC:
Frank Hendricx en Sandy Kock hebben deze cursus gevolgd.

Brain Blocks (psycho-educatie):
Claudine Dôhme en Sandy Kock hebben deze cursus gevolgd.

Beter bij de les:
Sandy Kock heeft deze cursus met goed gevolg afgelegd.

Voor meer informatie: zie Ergotherapie.

Ik leer leren

Training Ik leer leren!
Gaat het op school, met het leren of huiswerk maken niet naar wens?

Concentratieproblemen of gewoon geen zin..
Faalangst of onzekerheid..
Er komt niet uit wat er in zit..
Thuis lukt het wel, maar op school ineens niet meer..
O jee, die brugklas..

 

Dan biedt de training Ik Leer Leren uitkomst.

De Ik Leer Leren training is bedoeld voor kinderen vanaf ca. 10 jaar (groep 7/8) tot ca. 14 jaar die moeite hebben op school, met huiswerk maken of met leren.

Concentratieproblemen, faalangst, gebrek aan motivatie, of beelddenker? Dit zijn voorbeelden van redenen waarom het op school minder goed gaat dan gewenst. Tijdens de Ik Leer Leren training leren kinderen hoe je kunt leren, hoe je concentratieproblemen en faalangst de baas wordt, wat het verschil is tussen groei denken (‘growth mindset’) en vast denken (‘fixed mindset’), wat helpt om makkelijker en efficiënter te leren én dat leren ook best leuk kan zijn.

De training bestaat uit 5 lessen van anderhalf uur met de volgende onderwerpen:
* Ontdekken van verschillende leerstijlen en bepalen van persoonlijke kwaliteiten en uitdagingen
* Leren omgaan met faalangst en inzicht in motivatie strategieën
* Leren plannen en organiseren, maar ook prioriteren, tijd indelen en het gebruiken van je geheugen
* Wat is concentratie en wat helpt mij beter te concentreren
* Het eigen maken van nieuwe leertechnieken op gebied van taal, rekenen en symboliek.

En daarnaast veel weetjes, tips en leuke oefeningen!

Het (landelijk vastgestelde) tarief voor de (groeps)training bedraagt € 150,- exclusief het werkboek van € 32,50.

Voor meer info: Sandy Kock- Mols, ergotherapeut en gecertificeerd “ik leer leren” coach

_________________________________________________________________________________________________________________________

Op 16 maart 2015 vond er op het Graaf Huyn College afd. HAVO/VWO een beroepenvoorlichtingsavond plaats. Synthese was hierbij aanwezig om de beroepen logopedie, ergotherapie en psychologie te vertegenwoordigen.

Het was een zeer geslaagde avond!

beroepenmarkt GHC 15

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________

SYNTHESE  geeft presentatie aan verzorgenden van woonzorgcentrum Vivantes te Oud-Geleen.

Evelyne Peerboom en Marloes Brands, beide logopedist bij Synthese, hebben op vrijdag 16 januari jl. een presentatie gegeven voor de verzorgenden van woonzorgcentrum Vivantes te Oud-Geleen.

Tijdens de presentatie werden  informatie, praktische tips en communicatie-adviezen gegeven voor de begeleiding aan bewoners met een afasie, dementie, slechthorendheid of ziekte van Parkinson.

Naast veel praktische informatie was er ook voldoende gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.

Recentelijk heeft Synthese  de “CAT-NL” aangeschaft. De CAT-NL is bedoeld om uitgebreid taalvaardigheden te testen, om geassocieerde cognitieve stoornissen te screenen en om een beknopt beeld te geven van de handicap die een afasiepatiënt in het dagelijks leven ondervindt.

Er werd tijdens de presentatie een korte demonstratie gegeven van de test.

Het was een geslaagde en informatieve middag voor zowel de verzorgenden als de logopedisten van Synthese, werkzaam binnen de ouderenzorg.

Logopedie_07

__________________________________________________________________________________

Preverbale logopedie:

Onlangs heeft Marloes Brands (logopedist bij SYNTHESE) de cursus eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen succesvol afgerond. Zij is nu gekwalificeerd  prelogopedist. Als een kind problemen heeft met het drinken aan de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen kan preverbale logopedie gegeven worden. Het begeleiden van de beginnende communicatieve ontwikkeling is hierbij ook zeer belangrijk. Tevens is Marloes aangesloten bij de kwaliteitskring preverbale logopedie.

foto prelogopedie

100% slagingspercentage bij Synthese!

Wat hebben de eindexamenkandidaten het dit jaar goed gedaan! Na al het studeren, blokken, zweten en ploeteren zijn alle (!) leerlingen van de individuele studiebegeleiding geslaagd!     De werknemers van Synthese feliciteren deze leerlingen van harte met het behalen van hun schooldiploma en wensen hen veel succes in de toekomst!

Cursus BHV met succes afgerond!

Onlangs hebbBHVen Sandy Kock en Marieke Hoogenhout de cursus Bedrijfshulpverlening (BHV) succesvol afgerond. Een werkgever is verplicht om bedrijfshulpverlening te organiseren zodat bij gevaarlijke situaties op het werk efficiënt gehandeld kan worden. Doel is het zoveel …

Lees meer: Nieuwsbrief Cursus BHV

Veranderingen in de GGZ 2014

Tot en met december 2013 werd in de Geestelijke Gezondheidszorg onderscheid gemaakt tussen eerstelijns en tweedelijns zorg. We praten nu over Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) en Gespecialiseerde GGZ (G-GGZ). Voor de eerstelijns zorg gold ook een eigen bijdrage.

Lees meer: Nieuwsbrief Veranderingen GGZ 2014

Cogmed Werkgeheugen Training

cogmedVanaf januari 2013 kunt u bij Synthese deelnemen aan de Cogmed Werkgeheugen Training. Deze training verbetert aandacht en concentratie en vermindert hyperactiviteit en impulsiviteit door het trainen van het werkgeheugen. Het doel van de Cogmed Werkgeheugen Training is het verbeteren van het algemeen cognitief functioneren, middels het trainen van het werkgeheugen.

Lees meer: Cogmed Werkgeheugen Training

Succesvolle informatiemiddag “ouderdomsklachten”!

Op maandag 29 oktober jl. vond in de Ontmoetingskerk te Geleen een informatieve middag plaats voor senioren en hun naasten rondom het thema ‘ouderdomsklachten’. Deze werd georganiseerd door Synthese Geleen in samenwerking met FysioMedica. Gedurende ruim twee uur werden de bezoekers getrakteerd op een rollenspel, met in de hoofdrol het senioren echtpaar Leo en Ria de Bruin…

Lees meer: Ouderdom komt met gebreken en met … HULP!

Synthese in Nummer 1!

Het geheel is meer dan de som van de afzonderlijke delen. Die stelling is helemaal van toepassing op SYNTHESE, centrum voor logopedie, ergotherapie, psychologie en individuele ondersteuning van leerlingen basis- en middelbaar onderwijs in hartje Geleen. In samenwerking met de 23 medewerkers binnen Synthese is eigenaar/directeur Evelyne Peerboom, samen met haar man Jacques Peerboom, al ruim zes jaar uiterst succesvol in…

Lees meer: Synthese in Nummer 1

Dyslexie Centrum Geleen

Met ingang van 1 juli 2012 is Synthese te Geleen officieel een centrum voor onderzoek en behandeling van dyslexie geworden. Synthese heeft het keurmerk dyslexie ontvangen en is hierdoor aangesloten bij het kwaliteitsinstituut dyslexie Nederland. Nu wij een gekwalificeerd dyslexiecentrum zijn kunnen wij onderzoek en behandeling van dyslexie wegzetten onder een DBC …

Lees meer: Dyslexie Centrum Geleen


“Taal in Blokjes” bij Synthese!

Onlangs werd bij Synthese de workshop “Taal in Blokjes” georganiseerd. Deze workshop werd gegeven door Thalita Boumans, auteur van de F&L methode® en GZ-psycholoog bij Stichting Taalhulp. Taal in Blokjes is een speciaal ontwikkelde methode voor kinderen met problemen bij het aanvankelijk lezen en de spelling. Het is gebaseerd op de F&L methode®, die gebruikt wordt bij …

Lees meer: Taal in Blokjes bij Synthese!


De Activiteitenweger

Iedereen rent zichzelf wel eens voorbij, de dagen zijn volgepland met activiteiten. Voor iemand die gezond is, hoeft dit geen probleem te zijn. Na voldoende nachtrust of een rustig weekend kunt u er weer tegenaan. Maar als door uw ziekte of aandoening, de hoeveelheid activiteiten die u op een dag aankunt is afgenomen en/of u moeite heeft met uw dagindeling, dan is de Activiteitenweger misschien iets voor u.

Lees meer: de Activiteitenweger

Oro-myofunctionele therapie (OMFT)

Bij Synthese werd o.l.v. drs. Berry Verlinden (tandarts) en dhr. Peter Helderop (logopedist) de tweedaagse cursus “Logopedie en Tandheelkunde” gegeven. Hierbij werden de principes van de oro-myofunctionele therapie (OMFT) uitgelegd.
Als er sprake is van afwijkend mondgedrag (o.a. duimzuigen, lispelen, verkeerde slik, mondademen of een verkeerde tongpositie in rust) kan dit schadelijke gevolgen voor …

Lees meer: Oro-myofunctionele therapie


“Ik leer anders” bij Synthese

Leerproblemen praktisch en snel aanpakken met de training “ik leer anders”. Na onderzoek blijkt dat leerlingen met een leerachterstand vaak in beelden denken, niet in woorden. Daardoor wordt de lesstof niet goed begrepen en onthouden. De meeste mensen (95%) leren via het gehoor, slechts een kleine groep leert visueel. Door informatie te vertalen naar …

Lees meer: “Ik leer anders” bij Synthese!

Zitproblematiek en oplossingen

Werkplekadvisering is voor werknemers met klachten van spieren en gewrichten, waarbij mogelijk werkplekfactoren van invloed zijn. Werkplekadvisering bestaat uit een werkplekonderzoek en het daaruit volgende advies. De ergotherapeut analyseert en adviseert advies met betrekking tot werkplekinrichting en/of het gebruik van hulpmiddelen. Dit kan gericht zijn op functie als ook op …

Lees meer: Zitproblematiek


Joint Protection Programme

Het Joint Protection Programme is een gewrichtsbeschermend behandelprogramma bij Reumatoïde Artritis en Reumatoide Psoriatica. Mensen met reumatoïde artritis ondervinden pijnklachten en gewrichten kunnen gaan vergroeien. De meeste mensen hebben last van handproblemen. Het Joint Protection Programme is er op gericht handgewrichten te beschermen. U leert wat u zelf kunt doen om …

Lees meer: Joint Protection Programme