14Synthesebanner.PNG

OLB

Wat is OLB?
De afkorting OLB staat voor ‘Ondersteuning Leerling Basisonderwijs’.

Voor wie?
De leerlingbegeleiding (OLB) is er voor kinderen die moeilijkheden ervaren in het leren. Er kan daadwerkelijk sprake zijn van een achterstand in een of meerdere vakken, maar de oorzaak moet ook vaak gezocht worden in concentratie – en/of gedragsproblemen of het kind moet net een beetje meer zelfvertrouwen krijgen in het eigen kunnen.

Begeleiding is mogelijk voor leerlingen van het basisonderwijs, het speciale onderwijs en het middelbaar onderwijs.

Ook als aan uw kind een PGB is toegewezen, kunt u bij Synthese terecht voor extra ondersteuning. Zowel aan het “leren leren” als aan het aanbrengen van structuur in het dagelijkse handelen wordt aandacht besteed.

Waarom?
OLB kan er voor zorgen dat het kind weer op een gemiddeld didactisch niveau gaat functioneren, zich op school beter concentreert en/of aanpast en na een periode van intensieve begeleiding weer op eigen kracht verder kan.

Wat bieden wij?

Wij begeleiden en ondersteunen kinderen met:
• Dyslexie
• Dyscalculie
• ADHD
• Autisme

Maar ook kinderen die door welke reden dan ook achter zijn geraakt in het spelling-, lees- of rekenonderwijs kunnen bij ons terecht:
• Spellingproblemen
• Leesproblemen (technisch lezen en begrijpend lezen)
• Rekenproblemen
• Extra oefening en uitleg in alle vakken voor middelbare scholieren

Ook kunnen wij het kind begeleiden in het bekend worden met de Cito-toets en ondersteunen bij de overgang van basisschool naar middelbare school.

Alle begeleiding is individueel en vindt plaats in sessies van 30, 45 of 60 minuten.

Door wie?
De kinderen krijgen deze individuele begeleiding van:

Jacques Peerboom: begeleiding Basis- en Middelbaar Onderwijs
Kim van de Ven: begeleiding Basis- en Middelbaar Onderwijs