Dyslexie | Synthese
https://www.synthese-geleen.nl/dyslexie
   
  header foto Synthese

  DYSLEXIE

  Wat is dyslexie?

  Bij kinderen met dyslexie gaat het lezen (en spellen) moeizaam in vergelijking met leeftijdsgenootjes. De resultaten voor lezen blijven duidelijk achter ten opzichte van de andere leerprestaties. Ondanks veel oefenen en extra begeleiding is er nauwelijks vooruitgang zichtbaar. Het probleem blijkt hardnekkig.

  Deze hardnekkigheid is een belangrijk kenmerk van dyslexie en vormt een essentieel criterium voor de aanmelding van een dyslexieonderzoek. Er mag alleen gesproken worden van dyslexie als de problemen met lezen niet op een andere manier verklaard kunnen worden. Denk hierbij aan aandachts- en concentratieproblemen, langdurige gehoorproblemen, beperkt taal-/onderwijsaanbod en een laag intelligentieniveau.

  Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?
  Neem contact met ons op

  Wat te doen bij een vermoeden van dyslexie

  Misschien herkent u de volgende problemen die genoemd worden:

  • Moeite met leren lezen 
  • Langzame ontwikkeling in het leesproces
  • Maakt veel fouten in dictees
  • Hakken en plakken blijft moeilijk
  • Leest niet vloeiend
  • Automatiseert de letters niet
  • Haalt letters door elkaar of spiegelt letters (b/d)
  • Schrijft slordig
  • Schrijft woorden op gehoor
  • Weinig interesse in lezen en spellen
  • Geen leesplezier en daardoor soms minder zin om naar school te gaan.

  U gaat in gesprek met de leerkracht van uw kind. Wat ziet de leerkracht precies in de klas en wat ziet u als ouder thuis op het gebied van lezen en spellen. Wat is het concrete lees- en spellingniveau, wat zijn de resultaten op toetsen en wat wordt er al extra gedaan om het probleem samen met uw kind aan te pakken?

  Samen met school wordt bekeken of uw kind in aanmerking komt voor een, door de gemeente vergoed, dyslexieonderzoek.

  Wat kan Synthese voor u betekenen?

  Synthese heeft veel kennis en ervaring rondom dyslexie en tevens geschoolde psychologen en dyslexiebehandelaren om een professioneel onderzoek naar dyslexie uit te voeren. Er wordt landelijk onderscheid gemaakt tussen ernstige dyslexie (onderzoek en behandeling wordt vergoed door uw gemeente) en een particulier dyslexieonderzoek.

  Wanneer uit het onderzoek (en leesdossier) blijkt dat er sprake is van ernstige dyslexie, dan komt uw kind in aanmerking voor behandeling. 

  De gemeente vergoedt het dyslexieonderzoek en de dyslexiebehandeling als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  • Bij aanmelding ligt de leeftijd van uw kind tussen de 7 en 13 jaar.
  • Er moet een leesdossier zijn waaruit blijkt dat er op school intensieve extra hulp is geboden bij het leren lezen (en spellen) waardoor de hardnekkigheid kan worden aangetoond.
  • School heeft het vermoeden dat er sprake is van ED (ernstige dyslexie). Zij baseren dit op de toets scores en de geringe vooruitgang na het traject van intensieve extra hulp. 
  • U kunt uw kind bij Synthese aanmelden indien u woonachtig bent in Midden-Limburg of Zuid-Limburg. Een enkele gemeente binnen deze regio’s werkt enkel met lokale zorgaanbieders samen. Neem hiervoor contact op met Synthese.

  De behandelaren van het dyslexieteam van Synthese

  Drs. Aad Welage, GZ-psycholoog en hoofdbehandelaar Dyslexie

  Drs. Fenne Belt, GZ-psycholoog

  Evelyne Peerboom-Mol, logopedist en dyslexiespecialist Master SEN

  Kirsten Engbers, logopedist en dyslexiebehandelaar

  Amy Notermans, logopedist en dyslexiebehandelaar

  Rachelle Schrooders, logopedist en dyslexiebehandelaar

  Het Dyslexie team van Synthese

  Aad Welage

  Aad Welage

  GZ psycholoog
  Fenne Belt

  Fenne Belt

  GZ-Psycholoog
  Evelyne Peerboom

  Evelyne Peerboom

  Dyslexiespecialist M SEN
  Kirsten Engbers

  Kirsten Engbers

  Dyslexiebehandelaar
  Amy Notermans

  Amy Notermans

  Dyslexiebehandelaar
  Rachelle Schrooders

  Rachelle Schrooders

  Dyslexiebehandelaar