Dyslexie | Synthese
https://www.synthese-geleen.nl/dyslexie
   
  1
  header foto Synthese

  DYSLEXIE

  Wat is dyslexie?

  Letterlijk betekent dyslexie “niet kunnen lezen”. ‘Dys’ is “niet goed functioneren” en ‘lexis’ betekent “taal of woorden”. Dyslexie is aangeboren en erfelijk bepaald waardoor het niet over kan gaan. Dat betekent niet dat er niets aan gedaan kan worden.

  Bij kinderen met dyslexie gaat het lezen en spellen moeizaam in vergelijking met leeftijdsgenootjes en wat je gezien de intelligentie van uw kind mag verwachten. De resultaten voor lezen en spelling blijven duidelijk achter ten opzichte van de andere schoolvakken. Ondanks veel oefenen en extra begeleiding is er nauwelijks vooruitgang zichtbaar. Het probleem is zeer hardnekkig.

  Deze hardnekkigheid is een belangrijk kenmerk van dyslexie en vormt een essentieel criterium in het dyslexieonderzoek. Er mag alleen gesproken worden van dyslexie als de problemen met lezen en/of spellen niet op een andere manier verklaard kunnen worden. Denk hierbij aan aandachts- en concentratieproblemen, langdurige gehoorproblemen, beperkt taal-/onderwijsaanbod en een laag intelligentieniveau.

  Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?
  Neem contact met ons op

  Wat te doen bij een vermoeden van dyslexie

  Allereerst gaat u in gesprek met de leerkracht van uw kind. Wat zien zij precies in de klas en wat ziet u als ouder thuis op het gebied van lezen en spellen. Wat is het concrete lees- en spellingniveau, wat zijn de resultaten op toetsen en wat wordt er al extra gedaan om het probleem samen met uw kind aan te pakken?

  Samen met school wordt bekeken of uw kind (woonachtig in de gemeente Sittard-Geleen) in aanmerking komt voor een door de gemeente gesubsidieerd preventief zorgtraject. Deze kinderen krijgen in een periode van twee maal acht weken wekelijks een uur individueel (maar tijdens de instructie les in de groep) begeleiding met betrekking tot het lees- en/of spellingsprobleem. Het interventieprogramma biedt leerlingen met een verhoogde kans op dyslexie in een vroeg stadium de ondersteuning die ze nodig hebben. Ook leerkrachten worden gecoacht en ondersteund zodat er deskundigheidsbevordering op het gebied van lees- en spellingsonderwijs geboden wordt. Deze preventieve zorg moet uiteindelijk resulteren in minder zorgleerlingen op niveau 2 en 3. Het moet ervoor zorgen dat er minder leerlingen doorstromen naar de vergoede dyslexiezorg.

  Wanneer de toetsscores achterblijven en tegenvallen ten opzichte van de andere vakken dan zou er wellicht sprake kunnen zijn van dyslexie. Misschien herkent u de volgende problemen die genoemd worden: moeite met leren lezen, langzame ontwikkeling leesproces, maakt veel fouten in dictees, hakken en plakken blijft moeilijk, blijft spellend lezen, leest niet vloeiend, automatiseert de letters niet, haalt letters door elkaar of spiegelt letters (b/d), schrijft slordig, schrijft woorden op gehoor, weinig interesse in lezen en spellen, geen motivatie, geen leesplezier en soms minder zin om naar school te gaan.

  Wat kan Synthese voor u betekenen?

  Synthese heeft veel kennis en ervaring rondom dyslexie en tevens geschoolde psychologen, dyslexiespecialisten en dyslexiebehandelaars om een professioneel onderzoek naar dyslexie uit te voeren. Er wordt landelijk onderscheid gemaakt tussen onderzoek naar ernstige enkelvoudige dyslexie (onderzoek en behandeling wordt vergoed door uw gemeente) en particulier dyslexieonderzoek.

  Wanneer uit het onderzoek (en leesdossier) blijkt dat er sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie, dan komt uw kind in aanmerking voor behandeling van dyslexie welke door uw gemeente wordt vergoed. Blijkt uit de test dat er geen sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie, dan komt uw kind helaas niet in aanmerking voor vergoede behandeling van dyslexie. Het onderzoek wordt wél vergoed, maar de behandeling niet.

  De gemeente vergoedt het dyslexieonderzoek en de dyslexiebehandeling als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  • Bij aanmelding ligt de leeftijd van uw kind tussen de 7 en 12 jaar.
  • Er moet een leerlingdossier (leesdossier) zijn waaruit blijkt dat er op school intensieve extra hulp is geboden bij het leren lezen (en spellen).
  • School heeft het vermoeden dat er sprake is van EED (ernstige enkelvoudige dyslexie). Zij baseren dit op de geringe vooruitgang bij het traject van intensieve extra hulp.

  Keuze van onderzoeken en behandelaar

  Synthese is een organisatie welke is geaccepteerd in het bestand van aanbieder Jeugdhulp Zuid-Limburg. Verder is de gemeente Sittard-Geleen per 01-01-2019 overgegaan tot een aanbesteding dyslexie voor hun gemeente. Synthese is één van de twee organisaties die de preventieve dyslexiezorg en de dyslexie onderzoeken en behandelingen voor deze gemeenten uitvoeren voor de basisscholen van Sittard-Geleen. De kosten worden rechtstreeks bij uw gemeente gedeclareerd.

  De behandelaars van het dyslexieteam van Synthese

  Drs. Aad Welage, GZ-psycholoog en hoofdbehandelaar Dyslexie

  Evelyne Peerboom-Mol, logopedist en dyslexiespecialist Master SEN

  Kirsten Engbers, logopedist en dyslexiebehandelaar

  Amy Evers-Notermans, logopedist en dyslexiebehandelaar

  Rachelle Schrooders, logopedist en dyslexiebehandelaar

  Het team van Dyslexie

  Aad Welage

  Aad Welage

  GZ psycholoog
  Evelyne Peerboom

  Evelyne Peerboom

  Dyslexiespecialist M SEN
  Kirsten Engbers

  Kirsten Engbers

  Dyslexiebehandelaar
  Amy Evers

  Amy Evers

  Dyslexiebehandelaar
  Rachelle Schrooders

  Rachelle Schrooders

  Dyslexiebehandelaar