Spraak | Synthese
https://www.synthese-geleen.nl/logopedie/spraak
   
  header foto Synthese

  LOGOPEDIE

  Spraak

  We spreken in zinnen die bestaan uit woorden, lettergrepen en letters. Elke letter heeft zijn eigen klank. Woorden bestaan uit verschillende klanken achter elkaar. Kinderen leren de klanken van hun ouders / opvoeders, door na te doen. Door het verkeerd uitspreken van een letter (of combinaties ervan) krijgen woorden een andere betekenis. Op deze pagina’s staat informatie over problemen die met spraak te maken hebben.

  verlamming

  Aangezichtsverlamming

  Wanneer om welke reden ook de aangezichtszenuw beschadigd wordt...

  Lees meer

   

  mondgewoontes

  Afwijkende mondgewoontes

  Gewoontehandelingen of bewegingen die negatief zijn voor de gebitsstand, het spreken, het...

  Lees meer

   

  dysartrie

  Dysartrie

  Spraakstoornis die wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel.

  Lees meer

   

  nasaliteitstoornis

  Nasaliteitstoornis

  De klank (resonantie) van de spraak is afwijkend: de spraak klinkt te veel of juist te weinig door de neus.

  Lees meer

   

  slissen

  Slissen en lispelen

  Door te slappe tongspieren, te weinig beheersing van de tongmotoriek of het verkeerd aanleren van de [s] worden de [s] of...

  Lees meer

   

  apraxie

  Verbale apraxie

  Het programeerschema van de spraak wordt niet meer goed gebruikt. De spieren werken nog goed, maar het aansturen geeft problemen.

  Lees meer

   

  ontwikkelingsdyspraxie

  Verbale ontwikkelingsdyspraxie

  Spraakstoornis die te maken heeft met beweging: de mond wil niet op de juiste manier bewegen.

  Lees meer

   

  vertraagde

  Vertraagde spraakontwikkeling

  Wanneer een jong kind in zijn spraak duidelijk achterblijft bij leeftijdgenootjes.

  Lees meer

   

  vloeiendheidsstoornis

  Vloeiendheidsstoornissen

  Hier vindt u meer Informatie over stotteren en broddelen.

  Lees meer