Stem | Synthese
https://www.synthese-geleen.nl/logopedie/stem
   
  header foto Synthese

  LOGOPEDIE

  Stem

  De stem is het middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. Klankkleur, luidheid, toonhoogte spelen mee in hoe uw boodschap overkomt. Wat u zegt kan een andere betekenis krijgen door de manier waarop u de woorden uitspreekt. Op deze pagina’s staat informatie over de problemen die met stem te maken hebben.

   

  astma

  Astma

  Ongeneeslijke chronische ontsteking van de luchtwegen.

  Lees meer

   

  taal

  COPD

  Verzamelnaam voor een aantal chronische aandoeningen van de luchtwegen.

  Lees meer

   

  transgender

  Genderdysfonie

  Genderdysfonie is een stemstoornis die voorkomt bij transseksuelen.

  Lees meer

   

  hyperventilatie

  Hyperventilatie

  Een manier van ademhalen waarbij adem en lichamelijke activiteit niet goed op elkaar...

  Lees meer

   

  taal

  Stemklachten

  Stemklachten bij intensief stemgebruik kunnen wijzen op een verkeerd gebruik van de stem.

  Lees meer

   

  transgender

  Stembandverlamming

  Stembandverlamming veroorzaakt problemen bij stemgeving, bij ademen en/of het slikken.

  Lees meer

   

  hyperventilatie

  Stemproblemen bij kanker

  Door bijvoorbeeld strottenhoofdkanker kunnen stemproblemen ontstaan.

  Lees meer