Presentatie Synthese | Synthese
https://www.synthese-geleen.nl/presentatie-synthese/l28c3
   
  synthese geleen nieuws

  NIEUWS

  24 juli 2014

  Presentatie Synthese

  Wooncentrum Vivantes

  Synthese  geeft presentatie aan verzorgenden van woonzorgcentrum Vivantes te Oud-Geleen.

  Evelyne Peerboom en Marloes Brands, beide logopedist bij Synthese, hebben op vrijdag 16 januari jl. een presentatie gegeven voor de verzorgenden van woonzorgcentrum Vivantes te Oud-Geleen.

  Tijdens de presentatie werden  informatie, praktische tips en communicatie-adviezen gegeven voor de begeleiding aan bewoners met een afasie, dementie, slechthorendheid of ziekte van Parkinson.

  Naast veel praktische informatie was er ook voldoende gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.

  Recentelijk heeft Synthese  de “CAT-NL” aangeschaft. De CAT-NL is bedoeld om uitgebreid taalvaardigheden te testen, om geassocieerde cognitieve stoornissen te screenen en om een beknopt beeld te geven van de handicap die een afasiepatiënt in het dagelijks leven ondervindt.

  Er werd tijdens de presentatie een korte demonstratie gegeven van de test.

  Het was een geslaagde en informatieve middag voor zowel de verzorgenden als de logopedisten van Synthese, werkzaam binnen de ouderenzorg.

  Terug naar nieuwsoverzicht