SYNTHESE | Synthese
https://www.synthese-geleen.nl/synthese/l169c3
   
  synthese geleen nieuws

  NIEUWS

  SYNTHESE

  Missie & Visie

  SYNTHESE, centrum voor Onderzoek & Behandeling 

  MISSIE : Wij bieden op professionele wijze kwalitatief goede zorg op maat aan kinderen, jeugdigen en volwassenen. Samen staan wij sterker! 

  VISIE : Wij hebben respect voor de individuele eigenheid. De persoon en zijn omgeving staan centraal. Elke persoon heeft recht op zijn/haar eigen beschikkingsrecht, samen met de omgeving. De persoon wordt in de gelegenheid gesteld om de eigen regie te voeren om groei te optimaliseren. De hulpverlener is gericht op het verminderen van beperkingen en het optimaliseren van eigen mogelijkheden. Wij gaan voor laagdrempeligheid, persoonlijk contact en korte lijnen naar verwijzers en omgeving. Er wordt zorggedragen voor continuïteit van de zorg en een beperkte wachttijd. Wij werken volgens de laatste wetenschappelijke inzichten binnen onze disciplines en maken gebruik van evidence-based methodieken en best practices.  

  Op basis van onze gezamenlijke deskundigheid zijn wij in staat persoonsgerichte zorg op maat te bieden aan kinderen, jeugdigen en volwassenen. Daar waar wenselijk of noodzakelijk zullen wij als multidisciplinair team samenwerken. 

  Samen maken wij het verschil en staan wij sterker! 

  Team Synthese