Studiebegeleiding | Synthese
https://www.synthese-geleen.nl/studiebegeleiding
   
  header foto Synthese

  STUDIEBEGELEIDING

  Basis- en voortgezet onderwijs

  Binnen de individuele (studie)begeleiding, begeleiden wij zowel leerlingen van het basisonderwijs als van het voortgezet onderwijs. Dit kunnen leerlingen zijn die moeite hebben met bijvoorbeeld rekenen, spelling of een ander vakgebied. Maar ook leerlingen die hulp nodig hebben met het “leren leren”. Hierbij te denken aan bijvoorbeeld het leren plannen of het omgaan met leerstrategieën.

  PGB

  Ook leerlingen met een persoonsgebonden budget (PGB) worden binnen Synthese begeleid. Hierbij te denken aan onder andere begeleiding op sociaal-emotioneel gebied, zelfredzaamheid en het aanbieden van structuur in het dagelijks leven.

  Cito training

  Verder biedt de individuele (studie)begeleiding ook citotraining (Entreetoets in groep 7, eindtoets in groep 8).

  Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?
  Neem contact met ons op

  Individuele begeleiding
  Synthese gaat voor kwaliteit. De leerlingen worden individueel begeleid. Hierdoor kunnen wij doel- ofwel probleemgericht met ieder kind werken.

  Begeleidsters
  Kim van de Ven: begeleiding basis- en voortgezet onderwijs, begeleiding PGB.

  De studiebegeleidster van Synthese

  Kim van de Ven

  Kim van de Ven

  Studiebegeleidster